Bacaan Sholat Lengkap

Bacaan Sholat Lengkap

16210.5 MB1
Λήψη
Έμπιστη Εφαρμογή
Αυτή είναι η πιο πρόσφατη έκδοση
Bacaan Sholat Lengkap screenshot 1
Bacaan Sholat Lengkap screenshot 2

Περιγραφή του Bacaan Sholat Lengkap

Aplikasi Bacaan Sholat Lengkap sangat baik untuk dijadikan perpustakaan digital di handphone maupun tablet pintar anda. Bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran mengenai sholat wajib (lima waktu) maupun sholat-sholat lainnya yang sifatnya sunnah dan mungkin jarang kita lakukan.

Beberapa materi yang ada di aplikasi ini antara lain:
- Panduan Wudhu
- Rukun Islam dan Iman
- Adzan dan Iqamah
- Doa dan Dzikir Setelah Sholat
- Doa dan Praktek Shalat Sunah
- Shalat fardhu, gaib dan jenazah
dan kumpulan bacaan sholat sunnah lengkap lainnya.

iMajlis Mobile selaku pengembang aplikasi berbasis konten Islami sangat mengharapkan peran rekan-rekan semua untuk memberikan kritik maupun saran yang membangun bagi pengembangan aplikasi bacaan sholat lengkap maupun aplikasi kami lainnya. Anda dapat mengirimkan kritik dan saran tersebut melalui email mapun website kami.

Demikian, selamat mendownload dan mempelajari bacaan sholat lengkap. Semoga aplikasi ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin,
Application Complete Prayer Reading are excellent for digital libraries in your smart phone or tablet. Can be used as learning materials on the obligatory prayers (five times) as well as other prayers-prayers that are probably rare sunnah and we did.

Some of the material in this application include:
- Free Wudu
- Pillars of Islam and Iman
- Adhan and Iqamah
- Prayer and Dhikr after Prayer
- Prayer and Practice of Prayer Sunnah
- Obligatory prayers, magical and bodies
and a complete set of readings other sunnah prayers.

Mobile iMajlis as Islamic content-based application developers are looking forward to the role of all colleagues to provide constructive criticism and suggestions for prayer readings complete application development and our other applications. You can send your comments and suggestions via email mapun our website.

Similarly, survivors learn to download and complete the prayer readings. I hope this application useful for us all. Aamiin,

Διαβάστε περισσότερα
#

Εγγυημένα Καλή Εφαρμογή

Η εφαρμογή αυτή πέρασε τη δοκιμή ασφάλειας για ιούς, malware και άλλες κακόβουλες επιθέσεις και δεν περιέχει απειλές.

Βαθμολογία Χρηστών

5
1
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Αξιολογήσεις Χρηστών

Πληροφορίες APK - Bacaan Sholat Lengkap

  • Έκδοση APK
    2.2.5
  • Συμβατότητα Android
    4.1.x+ (Jelly Bean)
  • Προγραμματιστής
    iMajlis Mobile